Archiv für September 2002

Sou kalt an Bella Italien..

Eingetragen von Tobi am 15. September 2002 um 18:39 Uhr. Tobi

*sabber* so kalt as et do Biggrin in Sou kalt an Bella Italien..

Pb 020730 Girl Close Gruss 219x165 in Sou kalt an Bella Italien..

reich, reicher, Schumi

Eingetragen von Tobi am 15. September 2002 um 18:25 Uhr. Tobi

man eich hätt ger och soen vertrach Crying in reich, reicher, Schumi
Mega Vetrach

Oktoberfest Umfrage

Eingetragen von Jack D. am 10. September 2002 um 17:52 Uhr. Jack D.

Eisch hun gedocht eich mahn mol en Ümfrach.
Wenn ma no Wittlich fohrn as uch nach die Froh wo ma dann lo eppes buchen kann, un wann dat as!
Heert eich mol im.

tempo as out

Eingetragen von k.o.b.o.l.d am 9. September 2002 um 17:51 Uhr. k.o.b.o.l.d

jetz wo de wanter matt grosen schritten off us zukemmt hun esch am netz hei dä praktischen papiersackdochoffroler entdeckt. esch kläv dä läen esch ma zu.
praktisch, seat goad oas, un wenns de am wald emaol kacken muss as en och net verkert.
kobold

Nasenlaufen in tempo as out

Oktoberfest an Horbruch

Eingetragen von Jack D. am 9. September 2002 um 2:27 Uhr. Jack D.

Eisch wullt lo mol nohfrohn, ob Intaress bestäht dies Johr uff de Hahn zu fohren. Wenn mia genuch Leit zusammenkrijn dann dit eisch nemlich nach en Fohrt mat em Bus organisehren.
Also Leit, wie siet et ous?